Velsen op Koers gaat door! Wie doet er mee?

 

Het is enige tijd geleden dat ik wat heb laten horen…sorry! Dat is onbewust zo gegaan en niet de bedoeling geweest. Het heeft te maken gehad met diverse trajecten binnen de wereld van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat. En dan zeg ik: ‘liever goed en weloverwogen, dan te snel uit de bocht schieten’ als we maar een mooi resultaat samen halen..De ideeën uit de Burgertop gaan uitgewerkt worden, de burgertop krijgt een vervolg! Velsen op Koers gaat door en jij kan daar aan mee doen…

 

Het betekent echter niet dat er achter de schermen mensen hebben stil gezeten, integendeel. Er is zelfs heel hard gewerkt door met name de betrokken mensen van de gemeente. En dat is echt een compliment waard!

 

WAT IS ER ALLEMAAL GEBEURD IN DE PERIODE NA DE BURGERTOP?

Vanuit mijn rol als Burgerbeest heb ik na de Burgertop een tweetal verslagen gemaakt voor het College van B&W. In het ene verslag staan de ‘resultaten’ uit de Burgertop, in de andere de ‘aanbevelingen’.

De verslagen kun je overigens hier op de website teruglezen. De aanbevelingen ten aanzien van de Strategische Agenda zijn verwerkt in het concept: Strategische Agenda 2020.

 

In de tussenliggende periode zijn de ideeën verder opgedeeld in drie categorieën:

  1. Ideeën waarbij het initiatief duidelijk bij ons als inwoners ligt. Deze ideeën gaan we samen verder uitwerken  via het platform Velsen Op Koers.
  2. Ideeën waarvoor de gemeente het voortouw neemt en inmiddels mee aan de slag is met een kernteam en actieteam.
  3. Ideeën die worden meegenomen in de Strategische Agenda 2020, die woensdag 12 april wordt besproken in de gemeenteraad.

De ideeën waarbij het initiatief bij ons als inwoners ligt, is misschien wel belangrijker dan de Burgertop zelf, omdat het hier om uitwerking gaat van de ingebrachte ideeën. Dat moeten we samen doen! En dan niet alleen inwoners onderling, maar ook samen met de gemeente als dat nodig is.
Het College van B&W heeft afgelopen week ‘groen’ licht gegeven voor het vervolg en dit besluit middels een collegebericht openbaar gemaakt. We kunnen als inwoners dus samen door met de daadwerkelijke uitvoering van ideeën uit de Burgertop. En dat is natuurlijk geweldig nieuws.

 

WE GAAN DOOR! WIE DOET ER MEE?

Veel ideeën kunnen inwoners zelf uitwerken. En daar ga ik bij helpen. Ik zal van deze ideeën op korte termijn bekijken hoe we daarmee verder kunnen en bespreek dat dan graag met jullie. Het zijn tenslotte jullie ideeën.

Wil je al snel met een idee aan de slag, laat het me dan ook weten. We kijken dan samen hoe we het op kunnen pakken. Een aantal van jullie hebben al aangegeven met een idee verder te willen gaan. Deze zal ik apart benaderen.
Uiteraard zal ik zo veel mogelijk informatie delen op de website, Facebook pagina en Facebook groep, zodat iedereen op de hoogte kan blijven.
Mocht je nu nog vragen hebben, bel of mail me gerust.

Het treintje rijdt en het is nu aan ons om te bepalen hoe snel deze gaat rijden.

 

Met vriendelijke groeten,

Remco Glas
Velsen op Koers | Burgerbeest van Velsen