WAAR HOUDEN WE VAN?

Zijn het theorieën? Wat zijn het?