Gemeente Velsen vernieuwt clientenparticipatie | gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen wil de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren

Wist u dat ….? 

Velsen de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wil verbeteren?

De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Om dit te bereiken is het belangrijk dat er bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door het plaatsen van op-/afritten, door het aanleggen van blindengeleidestroken en door het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Onderzoek

De gemeente doet onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare gebouwen in Velsen. Bekeken wordt in hoeverre de gebouwen voldoende toegankelijk zijn of dat er aanpassingen gedaan moeten worden.

 

Wil je meedenken?

De gemeente doet dit niet alleen. Er is een werkgroep onder verantwoordelijkheid van de Wmo-raad die meedenkt met de gemeente. De Wmo-raad is nog op zoek naar leden voor deze werkgroep. Je signaleert samen met de leden van de werkgroep knelpunten bij jou in de wijk en doet op basis daarvan concrete voorstellen.

Heb je interesse? Stuur dan een email naar: platformtoegankelijkheidvelsen@gmail.com.

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 18 januari 2018