Strategische Agenda 2020 aangenomen!

Strategische Agenda 2020

De ideeen uit de Burgertop zijn gebruikt om de Strategische Agenda te herijken. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken.
Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners werden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van één van de vier vraagstukken. De vier vraagstukken die centraal staan zijn:

  1. In Velsen doet iedereen mee’ – Hoe zorgen we voor inclusiviteit?
  2. Velsen is in trek!’ – Hoe versterken we de aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen?
  3. Velsen benut kansen voor en met klimaat’ – Hoe wordt Velsen duurzaam en dragen we bij aan de energietransitie?
  4. Velsen is samenspel’- Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen inwoners, partners en overheid?

Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden
uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen
van 1 van de vier vraagstukken.

De oproep aan iedereen was: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’.

Burgertop levert input op
De inbreng van de inwoners die hebben deelgenomen aan de Burgertop zijn ook daadwerkelijk verwerkt in de Strategische Agenda 2020!

Op donderdag 11 mei 2017 is met een meerderheid door de gemeenteraad van Velsen de Strategische Agenda 2020 aangenomen.

 

Download: Strategische Agenda 2020