Pontplein IJmuiden/Velsen-Zuid - Velsen op Koers

Inwoners kunnen meepraten over verbeteringen Pontplein

Wist je dat ….? 

Je als inwoner binnenkort in gesprek kunt gaan met de gemeente Velsen over verbeteringen aan het Pontplein?

 

Bericht van wethouder Bram Diepstraten

Samen met u heb ik, als wethouder Openbare Werken, de eer om mij de komende bestuursperiode in te zetten voor de verbetering van het Pontplein. Als de poort van IJmuiden is het Pontplein één van de belangrijkste verkeerskundige kruispunten in onze gemeente. Velsen verdient een mooie entree.

Wethouder gemeente Velsen - Bram Diepstraten

Ons doel is de doorstroming voor alle weggebruikers zo goed mogelijk te maken. En de wachttijd zo kort mogelijk. Daarbij is ook een randvoorwaarde om de omgeving tot een prettig verblijfsgebied te maken; te kijken naar de soms imposante boten en de bijzondere industrie. Juist op deze plek hebben wij met veel verschillende belangen van een groot aantal stakeholders, zoals het bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, direct omwonenden en het openbaar vervoer te maken. Daarom gaan we met elkaar in gesprek. Maar ook u als weggebruiker (automobilist, fietser en/of voetganger) bent voor ons een belangrijke stakeholder. Ook met u delen wij graag kennis en maken we gebruik van uw expertise. De stakeholders hebben directe invloed op de afweging van de gemeente Velsen.

 

Binnenkort verschijnt de eerste nieuwsbrief* over het Pontplein. Hierin vindt u. behalve informatie over het project, ook de mogelijkheid om u op te geven om mee te praten over de meest optimale verkeerskundige inrichting van het Pontplein.

U kunt bij de inschrijving aangeven of u kans wilt maken ingeloot te worden. Met deze groep gaan we in gesprek. U vertegenwoordigt hierbij natuurlijk wel het algemeen belang van de gebruikers van het Pontplein.

 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar communicatie@velsen.nl.

Ik kijk echt uit naar uw aanmelding!

 

Bram Diepstraten, wethouder

 

 

 

* Met het verstrekken van uw naam en emailadres geeft u de gemeente Velsen toestemming (ex artikel 6, lid 1, sub a AVG) om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van een nieuwsbrief over de herinrichting van het Pontplein in IJmuiden. Na afloop van dit project wordt het versturen van de nieuwsbrieven gestaakt en verwijdert de gemeente Velsen uw emailadres.

Foto Pontplein: Google Maps

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 18 oktober 2018