Wist u dat...? Strooiroute gemeente Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen stelt ieder jaar opnieuw de strooiroute vast

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen ieder jaar opnieuw de strooiroute vaststelt?

De eerste sneeuw is al gevallen. Dus zijn ook de strooiwagens al uitgerukt. Op drukke of bijzondere verkeersroutes wordt als eerste gestrooid. Daarna volgen de andere wegen uit de strooiroute. De strooiroute wordt ieder jaar aangepast op basis van ervaringen en wijzigingen in het wegennet.

 

Strooiroute

De strooiroute bestaat uit een combinatie van hoofdverkeerswegen, belangrijke verbindingswegen en fietspaden (al dan niet vrij liggend), wijkverbindingswegen en parkeerterreinen. De strooiroute kun je hier op de website van de gemeente inzien. Het strooien gebeurt niet in de wijken zelf. Daar moeten bewoners met elkaar de wegen en stoepen sneeuw- en ijsvrij maken.

 

HVC voert het strooien uit

De gemeente Velsen heeft het strooien uitbesteed aan HVC. Als je een vraag heb over de manier van strooien, dan kun je bellen of mailen naar HVC via 0800-0700 of klantenservice@hvcgroep.nl.

 

Regionale wegen en snelwegen

Buiten de gemeentegrenzen regelt de provincie het strooien van de regionale wegen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het strooien van alle snelwegen en een aantal N-wegen. Via de website www.rijkswaterstaatstrooit.nl kunt u precies volgen waar de strooiwagens op ieder moment zijn.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 14 december 2017