Wist je dat...? 29 maart 2018 | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen onderhoudt 12.717 lichtmasten en 20.600 bomen

Wist je dat ….? 

De gemeente Velsen 12.717 lichtmasten onderhoudt en 20.600 bomen

Veel voorzieningen in de openbare ruimte worden door de gemeente beheerd. De gemeente streeft ernaar om dit zo goed mogelijk te doen, zodat de inwoners van de openbare ruimte kunnen genieten.

 

Waar gaat het zoal om?

Naast de lichtmasten en bomen zorgt de gemeente bijvoorbeeld ook voor 484 speeltoestellen, 24,7 hectare bosplantsoenen, 2,6 hectare hagen en 320 kilometer riool. Het vraagt om een goede planning om ervoor te zorgen dat al deze voorzieningen continu van een goede kwaliteit zijn. De
openbare ruimte vraagt dan ook continu aandacht van de gemeente.

 

Hoe pakken we het aan?

Er vindt regelmatig een inspectie plaats. De staat van de voorzieningen wordt dan getoetst aan de kwaliteitsnormen die vastgesteld zijn door de gemeenteraad voor bijvoorbeeld groen, wegen en verlichting. Vervolgens wordt dan een planning gemaakt voor het onderhoud en de vervanging. Naast dit periodieke onderhoud zijn er ook dagelijkse calamiteiten. Als er iets kapot is probeert de gemeente dit zo snel mogelijk op te lossen.

Meldingen hierover kunnen inwoners doen via melding openbare ruimte.

 

Jaarlijkse kosten

Om alles netjes te onderhouden is veel geld nodig. Jaarlijks worden hiervoor de nodige middelen gereserveerd. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat de inwoners van Velsen de openbare ruimte zo positief mogelijk beleven.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 29 maart 2018