Wist u dat...?Gemeente Velsen geen woningen bouwt | Velsen op Koers

De gemeente Velsen bouwt zelf geen woningen…

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen zelf geen woningen bouwt?

Woningen worden gebouwd door projectontwikkelaars en door de woningcorporaties. De gemeente denkt wel mee over het type woningen en waar er wordt gebouwd.

 

Mix van verschillende woningen en bewoners per wijk

De gemeente bepaalt in de Structuurvisie waar er gebouwd mag worden. Ook gaat de gemeente in overleg met de projectontwikkelaars en met de woningcorporaties over het type woningen dat wordt gebouwd. De gemeente streeft naar een mix van verschillende woningen en bewoners in de verschillende kernen en wijken: eengezinswoningen met een tuin, appartementen, koop- of huurwoningen. Dit legt de gemeente vast in de Woonvisie. Mooie voorbeelden van zo’n mix zijn de vernieuwingen van Zeewijk en Oud-IJmuiden.

 

Sociale huurwoningen

De drie woningcorporaties in de gemeente verdelen de bestaande sociale huurwoningen. De gemeente maakt ieder jaar afspraken met de corporaties en de huurders over bijvoorbeeld vernieuwing van woningen, over duurzaamheid, betaalbaarheid, maar ook over hoe er regionaal wordt samengewerkt met andere gemeenten en corporaties. Bij nieuwe bouwlocaties in de dorpskernen wordt ook ingezet op een deel sociale woningbouw. Woningen bouwen neemt echter veel tijd in beslag. Van voorbereiding tot oplevering duurt vaak enkele jaren.

 

Kleinschalig opdrachtgeverschap

In IJmuiden en Driehuis zijn het afgelopen jaar kavels verkocht waar mensen hun eigen droomhuis konden realiseren. Aan het Snippenbos in IJmuiden en de Van den Vondellaan in Driehuis worden deze huizen momenteel gebouwd. Aan het Jan Ligthartgebouw aan de Eksterlaan in IJmuiden wordt binnen hard gewerkt aan eigen appartementen (zogenaamde kluswoningen). Nieuwe zelfbouwkavels worden nu onderzocht in IJmuiden en Velsen-Noord.

Kijk voor meer informatie en een impressie op www.pioniereninijmuiden.nl

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 28 december 2017