Drie vragen aan…Manon Stoker

Drie vragen aan...Manon Stoker | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Manon Stoker.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsadviseur bij de afdeling Sociaal Domein. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning die mensen thuis krijgen. Dit is geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, een rolstoel, scootmobiel, begeleiding of dagbesteding. Samen met collega’s zorg ik er onder andere voor dat deze voorzieningen en diensten zijn ingekocht, dat duidelijk is hoe het aangevraagd kan worden en wie ervoor in aanmerking komt.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik woon mijn hele leven al in IJmuiden dus de binding is groot. De meeste familieleden en vrienden wonen in Velsen, mijn sportclub zit in Velsen en ik werk al bijna 10 jaar voor deze mooie gemeente.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Door het goed regelen van zorg voor degenen die dat nodig hebben kunnen mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Hier draag ik graag aan bij.