Drie vragen aan…Maaike de Ruijter

Drie vragen aan...Maaike de Ruijter | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Maaike de Ruijter.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsmedewerker bij de afdeling Openbare Werken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor zo’n beetje alles in de openbare ruimte: het groen, riolering, watergangen, verkeer, openbare verlichting, maar ook de drie gemeentelijke begraafplaatsen, de bijna 150 speelplekken en de kinderboerderij in Velserbeek. Daarnaast maakt Openbare Werken de afspraken met HVC voor onder andere de afvalinzameling. Als beleidsmedewerker zorg ik ervoor dat de standpunten en ambities van de gemeenteraad en het college goed op papier komen en dat dit aansluit op de praktijk en behoeften van inwoners; dat het werkbaar is. Dit zogenoemde beleid geeft bijvoorbeeld richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen en dat maakt het werk heel afwisselend en uitdagend.

Omdat ik nog maar een paar maanden werk bij Openbare Werken, ben ik nog veel aan het leren. Nog leuker!

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik ben in IJmuiden geboren en woon bijna mijn hele leven (met een korte uitstap naar Haarlem) in Santpoort. Velsen is een prachtige gemeente met grote contrasten. Tata en de havens aan de ene kant en de rustgevende duinen en mooie landgoederen aan de andere kant. Ik loop regelmatig hard in de duinen rond Duin- en Kruidberg, heerlijk!

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Met mijn werk draag mijn steentje bij aan een mooie, functionele en bruikbare openbare ruimte.