Drie vragen aan…Astrid Spiering

Drie vragen aan...Astrid Spiering | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

 

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Astrid Spiering.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsadviseur op de afdeling Sociaal Domein. Hier hou ik mij bezig met de integratie en participatie van statushouders in onze gemeente. De afgelopen jaren is de instroom van statushouders groter geweest dan de jaren daarvoor. Dat betekent dat wij een extra inspanning moesten en moeten leveren om deze nieuwe Velsenaren een plek binnen onze gemeente te geven. Er zijn extra woningen nodig en daar werken we samen met de corporaties hard aan. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen hier een nieuw leven op kunnen bouwen. Dat betekent de taal en gewoonten leren, naar school gaan, een baan vinden en in contact komen met andere Velsenaren. Dat kunnen we als gemeente Velsen natuurlijk niet alleen en daar spelen allerlei organisaties, bedrijven en andere inwoners een belangrijke rol in. Leuk en mooi werk vind ik.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik heb 12 jaar in Velserbroek gewoond en woon nog steeds in de IJmond. Velsen is een hele veelzijdige gemeente en elke kern heeft iets eigens. Het werken in deze gemeente is daardoor nooit saai.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Ik vind het belangrijk dat de nieuwe Velsenaren, de statushouders dus, zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Door ze in eerste instantie goed te begeleiden, vinden ze hun eigen plek en kunnen ze hun nieuwe leven in Nederland opbouwen. Met nieuwe buren, collega’s en vrienden. Het laten kennismaken met de huidige bewoners van Velsen is ook belangrijk. Als je iemand leert kennen, krijg je ook meer begrip voor die persoon. Uiteindelijk is het belangrijk goed en plezierig met elkaar samen te leven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

 

Astrid geeft de drie vragen door aan Dennis de Wit.