Visie op Velsen – Democratische verrijking aangenomen door raad

Visie op Velsen

Met het programma Democratische Verrijking wordt een eerste invulling gegeven aan het thema uit de strategische agenda ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-overheid’.

Op verzoek van de gemeenteraad wordt er gewerkt aan een voorstel over het mogelijk maken van digitale samenspraak en inspraak: E-Democratie. Voor het opstarten van dit programma  moet de raad instemmen met het bedrag van € 150.000. Dit bedrag komt uit de reserve Visie op Velsen.

Je leest de samenvatting van dit voorstel, het beoogde doel en effect, de argumenten en de financiële consequenties in het voorstel: Raadsvoorstel Visie op Velsen – Democratische verrijking