Wist u dat... | In de gemeente Velsen steeds meer samenwerking ontstaat | Velsen op Koers

In Velsen ontstaat steeds meer samenwerking

Wist u dat ….? 

In Velsen steeds meer samenwerking ontstaat?

Afgelopen maandag 27 november dachten 70 mensen mee over hoe we Velsen nóg aantrekkelijker kunnen maken, hoe iedereen in onze gemeente sociaal en maatschappelijk mee kan doen en hoe we de kansen voor het klimaat het beste kunnen benutten. Uiteraard in samenspel. Dit gebeurde tijdens het 2e Velsens Forum. Het Velsens Forum is een partnerbijeenkomst, die de gemeente twee keer per jaar organiseert. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van organisaties, instellingen, ondernemingen, onderwijs en wijkplatforms uit Velsen.

 

Broedplaats voor ideeën
De deelnemers verspreidden zich over vier ‘pleinen’ met elk een ander thema, namelijk: Aantrekkelijk Velsen, In Velsen doet iedereen mee, Kansen voor en met klimaat en In samenspel. Op het ‘plein’  konden ze elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen en succesvolle projecten of kansrijke initiatieven inbrengen. Op het Klimaatplein werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ga voor een meer wijkgerichte aanpak om mensen enthousiast te maken voor duurzaamheid’. Een voorbeeld is ‘tegels uit de tuin en groen erin’, om teveel aan water beter af te kunnen voeren en hitte in de stad tegen te gaan.  De partners bespraken ook met elkaar welke vruchtbare samenwerkingen mogelijk zijn.

 

Strategische agenda
Want samenwerking en nieuwe allianties zijn nodig om de opgaven in de Strategische Agenda 2020 te realiseren. De gemeenteraad heeft die agenda in mei jl. goedgekeurd en daar ook geld voor beschikbaar gesteld. De komende jaren zetten we met elkaar de schouders onder deze opgaven.

Meer informatie
Heeft u plannen, concrete projecten of initiatieven die Velsen vooruit helpen op een van deze opgaven?

Klik Strategische Agenda om deze te lezen.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 30 november 2017

 

Wist u dat... | In de gemeente Velsen steeds meer samenwerking ontstaat | Velsen op Koers

Foto’s: Ko van Leeuwen

 

Wist u dat... | De gemeente Velsen ondernemers ondersteunt | Velsen op Koers

De gemeente Velsen ondersteunt ondernemers

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen ondernemers die in zwaar weer verkeren ondersteunt!

Ondernemers in Velsen kunnen kosteloos gebruik maken van het noodloket voor ondernemers ‘155-Help-een-bedrijf’. Via een telefonische helpdesk 088 9990 155 of via de website 155.nl kunnen ondernemers, die vrezen voor de continuïteit van hun bedrijf, om hulp vragen.

Door deze samenwerking hoopt de gemeente Velsen onnodige uitval van ondernemers terug te dringen en een beroep op de schudhulpverlening te voorkomen. Arjen Verkaik, wethouder Werk & Inkomen en Economische Zaken, is daar bijzonder tevreden mee.

 

Hoe werkt het

Door een online scan in te vullen op de website www.155.nl van het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) zien ondernemers direct of zij tot de mogelijke doelgroep behoren voor ondersteunende financiële regelingen van de overheid. In dat geval gaat een adviseur van het IMK met de ondernemer aan de slag. Zij kijken naar de mogelijkheid voor ondernemers om een regeling aan te vragen of gaan op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Ook kunnen ze samen met de ondernemer een commercieel plan bedenken of wordt de kosten- of schuldsanering als oplossing aangedragen.

 

Resultaten in Velsen

Van januari tot en met augustus 2017 hebben zich 36 ondernemers uit de gemeente Velsen gemeld.  In heel 2016 waren dit er in totaal 49. Diverse ondernemers zijn inmiddels bezocht door een ondernemersadviseur of – coach.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 23 november 2017

 

Wist u dat... | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen wil graag jouw mening weten!

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen graag jouw mening wil weten!

Medewerkers van de gemeente Velsen zijn op verschillende manieren op zoek naar de mening van inwoners. Ze nodigen bijvoorbeeld inwoners uit voor een gesprek over minder gemeentelijke regels, beleggen een cafégesprek over dienstverlening of ze interviewen inwoners op de verschillende weekmarkten. Ook worden inwoners uitgenodigd om mee te praten over onderwerpen die hun buurt aangaan, bijvoorbeeld over verkeer in de wijk.

 

Flitspeiling via Facebook

Sinds kort organiseert de gemeente ook flitspeilingen via Facebook, een nieuwe vorm om snel meningen en reacties op te halen. Dit is gebeurd bij vragen over een WMO-raad, het jongerenbeleid en recent over sporten in de openbare ruimte. Je vindt de gemeente hier op Facebook.

 

Burgerpanel

Verder bestaat in de gemeente al sinds 2010 een Burgerpanel. Dit is een groep van ongeveer 2.300 inwoners aan wie regelmatig een lijst met vragen wordt voorgelegd. De onderwerpen variëren behoorlijk. Van woonvisie tot afvalscheiding en van evenementen tot een burgemeestersprofiel. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken of aanpassen van beleid. Of bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

 

Ook je mening geven?

Word dan lid van het burgerpanel en stuur een mailtje naar communicatie@velsen.nl  Kijk hier voor meer info over het burgerpanel en alle verschillende rapporten.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 16 november 2017

Wist u dat... | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen werkt samen om schulden te voorkomen

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen samenwerkt met scholen om schulden bij jongeren te voorkomen?

De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk verstandig leren omgaan met geld. Daarom doet de gemeente het onderwijs een aanbod voor activiteiten in het schooljaar 2017-2018.

 

Om welke activiteiten gaat het?
Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen lessen aangeboden. Hierin vertellen jonge rolmodellen over hun eigen ervaring met geld. De acteurs laten zien wat groepsdruk doet en vertellen hoe de jeugd de verleiding kan weerstaan. De scholen kunnen ook de theatergroep PLAYback uitnodigen om de jongerenvoorstelling ‘Rijk’ op hun school te spelen. Dit is een interactieve voorstelling over geld en imago. Ook is het mogelijk om deurwaarders of jongerenwerkers gastlessen te laten verzorgen.

 

De week van het geld
De gemeente Velsen sluit ook aan bij de landelijke campagne ‘De week van het geld‘. Dit initiatief van het ministerie van Financiën richt zich op het basisonderwijs en vindt plaats in de week van 12 tot en met 16 maart 2018. De voorbereidingen voor deze week zijn al in volle gang. Verschillende buurtcentra in Velsen bereiden in samenwerking met de Sociaal Wijkteams activiteiten voor.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 9 november 2017

Wist u dat... | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

De gemeente start weer met plantsoenrenovaties

Wist u dat ….? 

De gemeente in november weer start met de plantsoenrenovaties.

Verzorgde plantsoenen zijn het visitekaartje van de gemeente en dragen natuurlijk bij aan de leefbaarheid van de inwoners. Voorwaarde is wel dat de plantsoenen goed worden onderhouden. Ook beplanting is aan slijtage onderhevig. Sommige planten en heesters zijn vertrapt of sterven gewoon af. Het is de taak van de gemeente om de vitaliteit van het openbaar groen te bewaken.

 

Waar is renovatie nodig?

Elk jaar bekijkt de gemeente welke plantsoenen aan vervanging toe zijn. Af te lezen aan de kale plekken, dood hout en veel onkruid. Ook kan een plantsoen een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid, zoals overhangende takken. Activiteiten in de buurt kunnen eveneens aanleiding zijn om een plantsoen aan te pakken. Als in een straat bijvoorbeeld het riool wordt vervangen of de bestrating wordt aangepakt, dan kijkt de gemeente direct ook naar de staat van het plantsoen. Zo blijft de openbare, groen ruimte passen bij de inrichting van de omgeving.

 

Lijst voor renovatie

In de periode november 2017 tot en met maart 2018 gaat de gemeente op 15 plaatsen aan de slag. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van de plantvakken aan de Lariksstraat in IJmuiden en om een nieuw plantsoen aan het Grote Hout- of Koningsweg in Velsen Noord. De lijst van de locaties is te vinden op de website van de gemeente Velsen. De uitvoering gebeurt door een externe groenaannemer. Als er grote veranderingen zijn, wordt u als bewoner vooraf per brief geïnformeerd.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 2 november 2017

Wist u dat... | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen helpt mensen die moeilijk aan werk komen

Wist u dat ….? 

Velsen mensen helpt die moeilijk aan werk komen…

Als mensen niet genoeg geld hebben om rond te komen, kunnen ze een bijstandsuitkering aanvragen. In ruil daarvoor moeten ze er alles aan doen om werk te vinden, zodat ze weer zonder uitkering verder kunnen. IJmond werkt! helpt hen daarbij? Toch kunnen sommigen geen betaalde baan vinden, bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben of lichamelijke beperkingen. De gemeente Velsen helpt hen dan bij het vinden van vrijwilligerswerk of een stage.

 

Creatieve projecten
De gemeente wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet, zich verder ontwikkelt en een stap zet naar de arbeidsmarkt. Daarom worden mensen op allerlei creatieve manieren aan het werk gezet, bijvoorbeeld bij voetbalclub Telstar. Telstar@Work biedt werkstages aan mensen met een arbeidsberking en probeert hen vervolgens bij sponsoren van Telstar aan het werk te helpen. Ook in de gemeentelijke groenvoorziening worden werkstages aangeboden die moeten leiden tot een arbeidscontract. Door deze projecten krijgen de deelnemers meer zelf vertrouwen en hebben sommigen nu een betaalde baan.

 

Als vrijwilliger actief
Gelukkig zijn er veel mensen met een bijstanduitkering al actief als vrijwilliger. Met hen kijkt de gemeente of zij klaar zijn voor een betaalde baan. Zo ja, dan volgen zij een traject naar werk bij IJmond Werkt!

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 26 oktober 2017

Nieuwe wandelroutes in de gemeente Velsen | Velsen op Koers

Nieuwe wandelroutes in de gemeente Velsen

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen nieuwe wandelroutes heeft!

Het IJmondpad, IJmond Culinair en Buitenplaatsen en Kastelen in de IJmond: de gemeente Velsen heeft, samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, verschillende wandelroutes met een thema uitgezet. Ze gaan langs het zogenaamde knooppuntennetwerk. De drie nieuwe wandelroutes van tussen de 5 en 12 kilometer voeren je langs de Buitenplaatsen en Kastelen in de IJmond, een meerdaagse wandelroute genaamd het IJmond Pad en een IJmond Culinair. Met een aantal mooie herfstdagen in het vooruitzicht kun je de wandelschoenen weer aantrekken en genieten van de mooie natuur.

 

Waar zijn de routes te vinden?
De verschillende routes vind je hieronder of zoek je route op www.ijmuidenaanzee.nl en klik bovenin bij ‘wat’ op routes. Daar vind je een diversiteit aan wandelroutes, via knooppunten of een uitgeschreven route. Onderweg kom je gezellige locaties tegen waar je kunt lunchen of een kop koffie kunt bestellen.

Download: Wandelroute IJmond Pad
Download: Wandelroute IJmond Culinair
Download: Wandelroute IJmond Buitenplaatsen en Kastelen

 

Knooppuntennetwerk
Met het knooppuntennetwerk loop je eenvoudig van nummer naar nummer. Zo kun je goed genieten van de omgeving. Het knooppuntennetwerk is met subsidie van de provincie Noord-Holland tot stand gekomen en waaiert inmiddels uit over heel Noord-Holland.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 19 oktober 2017

Gemeente Velsen helpt schulden te voorkomen | Velsen op Koers

Gemeente Velsen helpt schulden te voorkomen

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen wil het liefst voorkomen dat inwoners schulden krijgen. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Samen met andere organisaties probeert Velsen daar veel aan te doen.
Via voorlichting wijst de gemeente haar inwoners op de gevaren van schulden en hoe belangrijk het is om verstandig met je geld om te gaan. Deze voorlichting richt zich op alle inwoners. Voor kinderen (via scholen) en ondernemers zijn speciale acties opgezet. Verder is het de bedoeling dat hulpverleners en andere organisaties signalen van mogelijke schuldproblemen zo vroeg mogelijk oppikken. Soms merken woningbouwcorporaties of energiebedrijven als eerste dat er iets aan de hand is in een gezin. Als zij deze signalen doorgeven, kunnen hulpverleners de situatie
oppakken.

Wat als u toch schulden heeft?
Wie toch schulden heeft, kan in aanmerking komen voor sanering. Dit houdt in dat mensen met hele strakke afspraken in drie jaar uit de schulden komen. Hulp nodig om de financiën op orde te krijgen? Kijk dan eens op het online-instrument van het Nibud. Velsen heeft hier ook aan meegewerkt.

De visie van Velsen op schuldhulpverlening en de bijbehorende aanpak staat in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 5 oktober 2017

Gemeente Velsen vernieuwt clientenparticipatie | gemeente Velsen | Velsen op Koers

Gemeente vernieuwt cliëntenparticipatie

Wist u dat ….? 

Cliëntenparticipatie is de manier waarop je als gebruiker van zorg of ondersteuning met de gemeente meepraat over het beleid. Op dit moment gebeurt dit door de Wmo-adviesraad en door de Cliëntenraad Werk en Inkomen. Zij vertegenwoordigen jou en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur.

 

Nieuwe samenwerkingsvormen

Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. De verantwoordelijkheden zijn veranderd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Jeugdwet. De gemeente Velsen is op zoek naar een andere manier van cliëntenparticipatie.

Een gezamenlijke aanpak is van groot belang. De gemeente Velsen wil met de leden van de bestaande adviesraden en de gemeenten Heemskerk en Beverwijk meer inwoners betrekken bij het beleid. Maar ook meer jeugd!

 

Wensen of ideeën?

Samen met inwoners, belanghebbenden, belangstellenden, oud en jong, rijk en arm, werken aan nieuwe plannen en de uitvoering ervan. De gemeente Velsen is benieuwd naar jouw mening en ideeën over de samenwerking tussen inwoners en de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning. In december wordt door ambtenaren en leden van de bestaande adviesraden een advies uitgebracht aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie en ideeën: programmamanager sociaal domein: Els Weijers (eweijers@velsen.nl).

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 5 oktober 2017

Buurtmoestuin Zeewijk | Bewonersinitiatieven Velsen | Velsen op Koers

Burgerinitiatieven…Velsen investeert in goede ideeën

Wist u dat ….? 

De gemeente jou kan helpen bij je ideeën en initiatieven. Heb je een goed idee voor jouw buurt of wijk of voor de gemeente als geheel, dan kun je hulp vragen van de gemeente. De gemeente kan je op allerlei manieren helpen, waardoor de kans van slagen van jouw initiatief groter wordt.

 

Bewonersinitiatieven

De gemeente Velsen heeft geld voor bewonersinitiatieven en werkt graag aan plannen om een wijk of buurt leuker, mooier, veiliger of socialer te maken. Je leest hier meer over bewonersinitiatieven. Er is ook een gemeentelijke Facebookpagina ‘Bewonersinitiatieven binnen Velsen‘ met leuke voorbeelden van bewonersinitiatieven.

 

Aanvragen van subsidie en vergunningen

De gemeente kan je ook helpen door het verlenen van een vergunning of een subsidie. Om deze aan te vragen zijn er verschillende formulieren beschikbaar en er is ook informatie op de website te vinden:

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 28 september 2017