Wist u dat...? De gemeente Velsen binnenkort start met de Geveltuintjes Route | Velsen op Koers

De gemeente start binnenkort met de Geveltuintjes Route

Wist u dat ….? 

De gemeente binnenkort start met de Geveltuintjes Route?

Tijdens de Burgertop gaven veel inwoners aan dat ze meer groen willen in Velsen. De gemeente wil dat ook. Dichte bestrating maakt dat regenwater niet goed de bodem inzakt. Met als gevolg: wateroverlast en dus schade. De gemeente werkt via Operatie Steenbreek aan meer groen in de gemeente. De Geveltuintje Route past hier prima bij.

 

Experiment Velsen op Koers

Met de ‘Geveltuintjes Route’ wil de gemeente op een vaste dag in de maand gedurende het hele jaar rondrijden om bij jou in de buurt te helpen met het aanleggen van een geveltuintje. Het is de bedoeling dat de inwoners zelf de plantjes onderhouden. Groene vingers zijn niet nodig. Wel een positieve instelling en de wens om samen met buurtbewoners jouw straat groener te maken.

 

Video en flyer als handleiding

De gemeente stelt menskracht en materiaal beschikbaar. Er wordt ook gedacht aan een Geveltuintjes Do It Yourself Pakket voor inwoners die zelf een geveltuintje willen aanleggen. Via een video en flyer wordt duidelijk gemaakt hoe de aanleg van een geveltuintje in zijn werk gaat.

 

Aanmelden via Velsen op Koers

Het plan is om in maart te starten in Velsen-Noord. Daarna volgen andere routes. Meld je aan via dit formulier op de website van Velsen op Koers.

Het mooiste is natuurlijk op dit samen met de hele straat te doen . De gemeente komt dan langs om de geveltuintjes te realiseren. Houd de website in de gaten voor verdere informatie of abonneer je op de Velsen op Koers nieuwsbrief.

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 15 februari 2018

Wist u dat...? Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! | Velsen op Koers

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, buurtbewoners en gemeente samen aan de slag

Wist u dat ….? 

Voor Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! de Stichting, buurtbewoners en de gemeente samen aan de slag zijn?

Tijdens de Burgertop in februari vorig jaar brachten inwoners van Velsen het idee van een Natuurspeeltuin naar voren. In de buurt Zeewijk speelde hetzelfde idee. Er was een Stichting Speeltuin Zeewijk gestart om dit idee vorm te geven. Deze twee initiatieven zijn samengebracht en leiden tot mooie resultaten.

Na een oproep op Velsen op Koers hebben verschillende buurtbewoners zich gemeld en aangegeven dat ze zich in willen zetten voor een Natuurspeeltuin in de wijk. Vanaf september werken de Stichting Zeewijk, buurtbewoners en de gemeente samen aan om de Natuurspeeltuin van de grond te krijgen. Op basis van gelijkwaardigheid, dat wil zeggen dat alles samen bedacht, besproken en beslist wordt.

 

Uit de startblokken

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt. Er ligt nu een bedrijfsplan en er is een ontwerp gemaakt voor de speeltuin, samen met de kinderen uit de buurt. Hun ideeën en wensen zijn vertaald in een prachtig ontwerp voor de nieuwe speeltuin. De website en de Facebookpagina zijn ingericht. Er worden fondsen aangeschreven voor een financiële bijdrage. En dat alles begint zijn vruchten af te werpen.
De eerste bijdragen zijn binnen van de gemeente, het Tata Steel Fonds en van Stichting Boschuysen. De speeltuin is ook aangemeld voor NL Doet op 10 maart. Mensen uit de buurt kunnen dan een dag in de speeltuin komen helpen. En dat werkt, er melden zich al mensen aan! Die hulp is overigens niet alleen op 10 maart nodig..

 

Nog meer hulp nodig

Mensen die het leuk vinden om actief mee te werken, kunnen zich melden via het aanmeldformulier op de website van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!
Samen werken voor een doel geeft energie. Dat blijkt wel hier in Zeewijk.

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 8 februari 2018

Wist u dat...? Havenkwartier | Velsen op Koers

Er gebeuren in het havenkwartier hele mooie dingen

Wist u dat ….? 

Er in het havenkwartier hele mooie dingen gebeuren?

Er lijkt in het havenkwartier iets heel moois te gebeuren. Inwoners, ondernemers en de gemeente vinden elkaar om samen activiteiten te ondernemen, waar iedereen blij van wordt. Niet alleen de inwoners en ondernemers zelf, maar ook toeristen die het Havenkwartier bezoeken. In de eerste digitale nieuwsbrief lees je hier meer over.

 

Place to be

De verantwoordelijke wethouders Ronald Vennik en Floor Bal zijn ervan overtuigd dat het havenkwartier ‘the place to be’ wordt als het gaat om het beleven van IJmuiden, de vis én de haven in al zijn rauwheid. Om dat te bereiken, brengen zij partijen aan tafel die het Havenkwartier een warm hart toedragen en houden ze rekening met de verschillende belangen in het gebied. De gemeente draagt bij met menskracht en middelen om voor inwoners en toeristen in het Havenkwartier een bijzonder beleving tot stand te brengen. Daarbij is de actieve deelname en de enthousiaste inbreng van iedereen, die hart heeft voor dit bijzondere gebied echter onontbeerlijk. Door samen te werken komen we verder.

 

Kantje pikken 2.0

Er zijn al kleine successen te vieren, vooral dankzij betrokken ondernemers aan de Halkade en niet in de laatste plaats dankzij de inzet van Zeehaven IJmuiden. Denk aan Streetart, Blijmuiden, de bankjes op de Viskade en het Foodtruckfestival. Er is de wethouders veel aan gelegen om het enthousiasme wat er nu is vast te houden. “We zijn tevreden als straks in heel IJmuiden wordt gesproken over kantje pikken 2.0”, aldus wethouder Vennik. Meer lezen over het Havenkwartier? Klik hier.

 

Op de foto (Reinder Weidijk) zitten van links naar rechts de wethouders Floor Bal en Ronald Vennik.

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 1 februari 2018

Sportloket Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen verhuurt online sportvoorzieningen

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen online gemeentelijke sportvoorzieningen verhuurt?

Via een opvallende gele button op de website www.sportloketvelsen.nl kun je direct online een gemeentelijke sportaccommodatie huren om te sporten, te vergaderen, maar bijvoorbeeld ook voor een sportief kinderfeestje.

 

Veel sportvoorzieningen

In de gemeente Velsen kan men op veel plekken sporten. Zowel binnen als buiten, in teamverband of als individu. Alle sporthallen, de meeste sportvelden, tennisparken en gymnastieklokalen in Velsen worden beheerd door Sportloket Velsen. Dit loket is een onderdeel van de gemeente Velsen.

 

Direct online reserveren

Sinds anderhalf jaar kan iedereen, zowel verenigingen als particulieren, online via www.sportloketvelsen.nl direct een sporthal, een gymzaal of een baan op tennispark Velserbeek reserveren. Door een locatie te selecteren kun je direct zien of deze beschikbaar is. Je reserveert online en betaalt direct via iDEAL.

 

Goed geregeld

Klantvriendelijk en klantgericht denken staat bij Sportloket Velsen voorop. Daarom is er bewust gekozen voor een nieuw reserveringssysteem om het reserveren van een sportaccommodatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. En dat werkt! Regelmatig worden de sportaccomodaties voor incidenteel gebruik online vastgelegd. Heeft men interesse om een accommodatie voor een geheel seizoen te reserveren, dan dient er contact te worden opgenomen met Sportloket Velsen.

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 25 januari 2018

Gemeente Velsen vernieuwt clientenparticipatie | gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen wil de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren

Wist u dat ….? 

Velsen de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wil verbeteren?

De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Om dit te bereiken is het belangrijk dat er bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door het plaatsen van op-/afritten, door het aanleggen van blindengeleidestroken en door het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Onderzoek

De gemeente doet onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare gebouwen in Velsen. Bekeken wordt in hoeverre de gebouwen voldoende toegankelijk zijn of dat er aanpassingen gedaan moeten worden.

 

Wil je meedenken?

De gemeente doet dit niet alleen. Er is een werkgroep onder verantwoordelijkheid van de Wmo-raad die meedenkt met de gemeente. De Wmo-raad is nog op zoek naar leden voor deze werkgroep. Je signaleert samen met de leden van de werkgroep knelpunten bij jou in de wijk en doet op basis daarvan concrete voorstellen.

Heb je interesse? Stuur dan een email naar: platformtoegankelijkheidvelsen@gmail.com.

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 18 januari 2018

Wist u dat...? De gemeente geen kelders waterdicht maakt | Velsen op Koers

De gemeente Velsen maakt geen kelders waterdicht

Wist u dat ….? 

De gemeente geen kelders waterdicht maakt?

De gemeente Velsen krijgt regelmatig klachten van inwoners dat er water in hun kelders staat. Dat is natuurlijk erg vervelend. Hoe krijg je de kelder weer droog en wie is daar verantwoordelijk voor? Wat is de invloed van grondwater en hoe houd je de kruipruimte droog?

Elke eigenaar is verantwoordelijk voor alles op zijn eigen perceel, zo staat het in de wet. Een perceel is een huis (met of zonder tuin) of een bedrijfspand (met of zonder grond eromheen). Eigenaren zijn daarmee ook verantwoordelijk voor het grondwater ter plekke.  De gemeente is eigenaar van allerlei panden en stukken grond – straten, wegen, plantsoenen – en is verantwoordelijk voor het grondwater daar.

 

Maak natte kelders waterdicht

De vloer of de muren van een kelder kunnen poreus zijn geworden. Dan kan er grondwater naar binnen sijpelen en wordt de keldervloer nat. De eigenaar moet er dan voor zorgen dat de kelder waterdicht wordt gemaakt. Vergelijk het met kozijnen of het dak; die moeten ook onderhouden worden om vocht buiten te houden. Een kelder waterdicht maken is wel vakwerk. De gemeente raad je aan om dat door een professioneel bedrijf te laten doen.

 

Grondwater stijgt en daalt

Om droge voeten te houden, neemt de gemeente allerlei maatregelen, zoals drainage aanleggen. Dat helpt wel, maar heel plaatselijk. De straat waar je aan woont, blijft dan misschien wel droog, maar jouw kelder kan toch blank staan. De grondwaterstand wisselt: regent het veel, dan staat het grondwater hoger. Is het lange tijd droog, dan staat het grondwater lager. De Velsense bodem is als het ware een spons van zand, veen of klei waar water in zit. Dat water moet vanzelf ‘uitzakken’ en kan niet snel weggepompt worden zoals dat in een sloot wel kan.

 

Kruipruimtes kun je isoleren

Water in de kruipruimte onder je woning hoeft geen probleem te zijn. Zeker niet als de overlast kortstondig is (een paar weken). Kruipruimtes zorgen ervoor dat je het in de woonkamer niet merkt dat de bodem onder jouw huis meer of minder nat is. Voorwaarden zijn goede ventilatie en goed onderhoud van jouw huis (metselwerk). Controleer daarom regelmatig – zeg eens per kwartaal – of de ventilatiegaten schoon zijn en vrij van onkruid. Veel oude woningen hebben een houten vloer met weinig of geen isolatie. Als het dan vochtig is in de kruipruimte, merk je dat wél in huis; het is minder behaaglijk en je moet harder stoken om het warm te krijgen en te houden. Je kunt de bodem van de kruipruimte isoleren met schelpen of piepschuim. Of je isoleert de onderkant van de vloer. Dan wordt je huis droger en behaaglijker en het scheelt in de stookkosten.

Ook voor deze maatregelen adviseren wij om een professioneel bedrijf in te schakelen. Dan weet je zeker dat het goed gebeurt.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 4 januari 2018

 

Wist u dat...?Gemeente Velsen geen woningen bouwt | Velsen op Koers

De gemeente Velsen bouwt zelf geen woningen…

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen zelf geen woningen bouwt?

Woningen worden gebouwd door projectontwikkelaars en door de woningcorporaties. De gemeente denkt wel mee over het type woningen en waar er wordt gebouwd.

 

Mix van verschillende woningen en bewoners per wijk

De gemeente bepaalt in de Structuurvisie waar er gebouwd mag worden. Ook gaat de gemeente in overleg met de projectontwikkelaars en met de woningcorporaties over het type woningen dat wordt gebouwd. De gemeente streeft naar een mix van verschillende woningen en bewoners in de verschillende kernen en wijken: eengezinswoningen met een tuin, appartementen, koop- of huurwoningen. Dit legt de gemeente vast in de Woonvisie. Mooie voorbeelden van zo’n mix zijn de vernieuwingen van Zeewijk en Oud-IJmuiden.

 

Sociale huurwoningen

De drie woningcorporaties in de gemeente verdelen de bestaande sociale huurwoningen. De gemeente maakt ieder jaar afspraken met de corporaties en de huurders over bijvoorbeeld vernieuwing van woningen, over duurzaamheid, betaalbaarheid, maar ook over hoe er regionaal wordt samengewerkt met andere gemeenten en corporaties. Bij nieuwe bouwlocaties in de dorpskernen wordt ook ingezet op een deel sociale woningbouw. Woningen bouwen neemt echter veel tijd in beslag. Van voorbereiding tot oplevering duurt vaak enkele jaren.

 

Kleinschalig opdrachtgeverschap

In IJmuiden en Driehuis zijn het afgelopen jaar kavels verkocht waar mensen hun eigen droomhuis konden realiseren. Aan het Snippenbos in IJmuiden en de Van den Vondellaan in Driehuis worden deze huizen momenteel gebouwd. Aan het Jan Ligthartgebouw aan de Eksterlaan in IJmuiden wordt binnen hard gewerkt aan eigen appartementen (zogenaamde kluswoningen). Nieuwe zelfbouwkavels worden nu onderzocht in IJmuiden en Velsen-Noord.

Kijk voor meer informatie en een impressie op www.pioniereninijmuiden.nl

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 28 december 2017

 

Energiek Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen wil alle huishoudens in 2020 elektriciteit neutraal

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen alle huishoudens in 2020 elektriciteit neutraal wil laten zijn?

Het opwekken van duurzame energie heeft voor de gemeente Velsen hoge prioriteit. Binnen de gemeente Velsen zijn duurzame bronnen binnen handbereik, zoals zonne-energie, warmte-koude opslag, windenergie en hergebruik van industriële warmte (warmtenet). De gemeente werkt hard om deze bronnen op grote schaal toe te passen.

 

Wat doet de gemeente zelf?

Op diverse gemeentelijke gebouwen zijn zonnepanelen geplaatst. Ook wordt een deel van het gemeentehuis door middel van warmtekoude opslag (WKO) voorzien van warmte. De gemeente heeft de ambitie dat alle huishoudens in 2020 energieneutraal zijn voor stroom. Daarvoor zoekt ze de samenwerking met inwoners, woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

 

Wat kun je als inwoner doen?

Het meest eenvoudig is het plaatsen van zonnepanelen op jouw dak. Een investering in zonnepanelen is tegenwoordig binnen 7 à 8 jaar terugverdiend. Het is raadzaam om vooraf informatie in te winnen bij een installateur of bij het gratis informatieloket www. duurzaambouwloket.nl.  Als jouw eigen dak niet geschikt is en je wilt toch bijdragen aan het opwekken van zonne-energie, dan kun je je ook wenden tot de coöperatie Energiek Velsen en zonnepanelen op daken van derden leggen. Voor meer informatie www.energiekvelsen.nl.

 

Bij verbouwing

Indien je jouw woning gaat verbouwen of een woning gaat kopen, denk dan ook aan de mogelijkheid om de CV ketel te vervangen door een warmtepomp. Op dit moment is hiervoor subsidie verkrijgbaar via Investeringssubsidies Duurzame Energie.

Voor meer informatie kun je je ook wenden tot http://www.duurzaambouwloket.nl/.

Op de foto van Reinder Weidijk Fotografie staat het bestuur van Energiek Velsen (vlnr: Joost Kok, Frank Cornet en Ben Wouda).

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 21 december 2017

 

Wist u dat...? Strooiroute gemeente Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen stelt ieder jaar opnieuw de strooiroute vast

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen ieder jaar opnieuw de strooiroute vaststelt?

De eerste sneeuw is al gevallen. Dus zijn ook de strooiwagens al uitgerukt. Op drukke of bijzondere verkeersroutes wordt als eerste gestrooid. Daarna volgen de andere wegen uit de strooiroute. De strooiroute wordt ieder jaar aangepast op basis van ervaringen en wijzigingen in het wegennet.

 

Strooiroute

De strooiroute bestaat uit een combinatie van hoofdverkeerswegen, belangrijke verbindingswegen en fietspaden (al dan niet vrij liggend), wijkverbindingswegen en parkeerterreinen. De strooiroute kun je hier op de website van de gemeente inzien. Het strooien gebeurt niet in de wijken zelf. Daar moeten bewoners met elkaar de wegen en stoepen sneeuw- en ijsvrij maken.

 

HVC voert het strooien uit

De gemeente Velsen heeft het strooien uitbesteed aan HVC. Als je een vraag heb over de manier van strooien, dan kun je bellen of mailen naar HVC via 0800-0700 of klantenservice@hvcgroep.nl.

 

Regionale wegen en snelwegen

Buiten de gemeentegrenzen regelt de provincie het strooien van de regionale wegen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het strooien van alle snelwegen en een aantal N-wegen. Via de website www.rijkswaterstaatstrooit.nl kunt u precies volgen waar de strooiwagens op ieder moment zijn.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 14 december 2017

 

Wist u dat...?Leidraad dienstverlening gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen werkt volgens Leidraad Dienstverlening

Wist u dat ….? 

De gemeente Velsen werkt volgens de Leidraad Dienstverlening?

Bij een goede dienstverlening gaat het niet alleen om het leveren van een paspoort of het verstrekken van een uitkering. Het gaat om alle contacten, die de gemeente met de inwoners heeft. Ook over de wijze waarop de gemeente meldingen afhandelt en inwoners betrekt bij beleidsontwikkeling. Om de dienstverlening te verbeteren werkt de gemeente met een Leidraad Dienstverlening.

 

Hierin staan aandachtspunten voor medewerkers om ervoor te zorgen dat Velsenaren zich welkom, gezien, gehoord en geholpen voelen. Dienstverlening is namelijk mensenwerk. De gemeente wil hierbij toegankelijk zijn, altijd en voor iedereen.

Een paar aandachtspunten uit de Leidraad Dienstverlening:

 

Persoonlijk en dichtbij

De gemeentelijke dienstverlening is dicht bij mensen georganiseerd en maakt gebruik van alle mogelijke kanalen. Zowel digitaal als in gesprek, bijvoorbeeld in buurten en wijken, bij mensen aan tafel thuis en op social media.

 

Samen

De tijd dat de gemeente wist wat goed is voor de inwoner, is voorbij. De gemeente beseft dat het niet het monopolie op kennis heeft. Samenwerken is het vertrekpunt, waarbij vertrouwen belangrijk is.

 

Gezond verstand

De gemeente moet zich houden aan wet- en regelgeving, beleidskaders en afspraken met andere overheden of instanties. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij dit niet samengaat of zelfs tegenstrijdig is. In deze situaties geldt er nog altijd zoiets als gezond verstand.

 

Meer weten over de Leidraad Dienstverlening? Kijk hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 7 december 2017