Toeristen in Velsen | Foto: Machiel Kraaij | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Toeristen besteden 100 miljoen euro in Velsen

Wist je dat ….? 

Toeristen in Velsen jaarlijks circa 100 miljoen euro besteden?

Dit zorgt voor 1850 tot 2100 banen in de toeristische sector. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek over het jaar 2016.

 

In 2016 waren er maar liefst 4,8 miljoen dagjesmensen. Zij bezochten vooral het strand en musea. Ook weten veel mensen Velsen te vinden voor sportieve en recreatieve activiteiten en evenementen. Veel van de bezoekers komen uit de regio en uit Noord-Holland. Buitenlandse bezoekers weten Velsen nog niet zo goed te vinden.

Opvallend is dat er steeds meer mensen langere tijd in Velsen verblijven. Het aantal hotelovernachtingen is dan ook sterk gestegen in vergelijking met een eerder onderzoek uit 2010. Ongeveer de helft van de toeristen die overnachten komen van buiten de provincie Noord-Holland.

 

Velsen wordt vooral bezocht als het mooi weer is. Met de realisatie van Brak! IJmuiden en de ontwikkeling van de Kustvisie en het havenkwartier wordt onder meer ingespeeld op de vraag naar ‘slecht weer voorzieningen’.

 

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 17 mei 2018

 

Wist je dat... | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Gemeente Velsen krijgt 100.000 telefoontjes per jaar

Wist je dat ….? 

De gemeente 100.000 telefoontjes per jaar krijgt?

Veel mensen weten de gemeente goed te bereiken. Zo krijgt de gemeente per jaar zo’n 100.000 telefoontjes binnen, die bestemd zijn voor iemand binnen het gemeentehuis.

 

Dat zijn onder andere vragen over een uitkering, paspoort, persvragen, informatie over bouwkavels, juridische zaken, groenvoorziening of de openbare ruimte.

Deze vragen worden direct beantwoord door medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). Zij weten de meeste antwoorden. Zo niet, dan verbindt het KCC jou door met een medewerker, die goed op de hoogte is met het betreffende onderwerp. Als deze er niet is, wordt er een aantekening gemaakt met het verzoek terug te bellen.

De gemeente streeft er naar, dat dit altijd goed verloopt.

 

Word je niet of te laat teruggebeld, laat het de gemeente Velsen weten!

Het telefoonnummer is: 14 0255.

 

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 9 mei 2018

 

Groene daken in de gemeente Velsen } Velsen op Koers

De gemeente Velsen heeft groene daken

Wist je dat ….? 

De gemeente groene daken heeft?

De gemeente Velsen wil het goede voorbeeld geven als het gaat om het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer komt. Een van de maatregelen is de aanleg van groene daken.

 

Op de groene daken groeien planten. Je ziet dus een groene dakbedekking in plaats van dakpannen of bitumen, bijvoorbeeld op het gemeentehuis (plat dak tussen de twee gebouwen in), op de Origonschool in Zee & Duinwijk en op ‘t Gymhuys in Santpoort-Zuid.

 

De gemeente heeft een klimaatatlas waarin de gevolgen staan van klimaatwijziging. In de atlas is een kansenkaart opgenomen voor de aanleg van groene daken. Komende maanden wordt de atlas uitgebreid, waarbij je een groen dak “aan” of “uit” kunt zetten, waarna je het effect wordt getoond. Klik hier voor de klimaatatlas voor Velsen.

 

Om CO2-uitstoot tegen te gaan, rijdt ook een groot deel van het gemeentelijke wagenpark elektrisch en stimuleert de gemeente de aanleg van geveltuinen en zonnepanelen.

Op negen gemeentelijke gebouwen zijn 1218 zonnepanelen aangelegd, waaronder op het gemeentehuis.

Foto: Ronald van Hek Architect

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 3 mei 2018

 

Wist je dat...? 26 april 2018 | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

In Velsen bij crisisituaties er direct informatie op de website staat

Wist je dat ….? 

Bij crisissituaties er direct informatie op de website staat?

Als er in de gemeente Velsen een zeer ernstig incident plaatsvindt met grote gevolgen (grote brand, ongeluk of ramp) wil je natuurlijk snel op de hoogte zijn van de laatste informatie.

 

Veel van die informatie komt dan van de hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie). Deze zijn georganiseerd bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Als er dus iets gebeurt, is de website van de VRK een belangrijke informatiebron.

Maar omdat veel mensen eerder kijken op de gemeentelijke website, wordt op www.velsen.nl direct een informatiebalk geplaatst met een korte tekst en een doorverwijzing naar de website van de VRK.

Zo ben je direct op de hoogte van de actuele stand van zaken.

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 26 april 2018

 

Wist je dat...? 19 april 2018 | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Gemeente Velsen heeft ook WhatsApp

Wist je dat ….? 

De gemeente Velsen ook WhatsApp heeft?

De gemeente is bereikbaar via meerdere kanalen zoals social media, telefoon en e-mail. Maar sinds een jaar kun je de gemeente ook een WhatsApp bericht sturen.

 

Via WhatsApp kun je rechtstreeks jouw vraag stellen en krijg je tussen 09.00 en 16.30 uur direct of snel antwoord op jouw vraag.

Ook kun je foto’s meesturen als dat jouw vraag ondersteunt. Sinds de gemeente met WhatsApp werkt, zijn er ongeveer 4.000 berichten afgehandeld. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe iets werkt of bij wie je moet zijn voor…Maar ook vragen over de openbare ruimte en soms hele persoonlijke vragen.

 

De gemeente verstuurt geen privacygevoelige informatie via WhatsApp. En het is beter als je dat zelf ook niet doet. Verstuur daarom nooit je Burgerservicenummer en stuur ook geen kopie van je ID kaart of paspoort mee.

De gemeente is via WhatsApp te bereiken op: 06-40897875.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 19 april 2018

 

Wist je dat...? 29 maart 2018 | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

De gemeente Velsen onderhoudt 12.717 lichtmasten en 20.600 bomen

Wist je dat ….? 

De gemeente Velsen 12.717 lichtmasten onderhoudt en 20.600 bomen

Veel voorzieningen in de openbare ruimte worden door de gemeente beheerd. De gemeente streeft ernaar om dit zo goed mogelijk te doen, zodat de inwoners van de openbare ruimte kunnen genieten.

 

Waar gaat het zoal om?

Naast de lichtmasten en bomen zorgt de gemeente bijvoorbeeld ook voor 484 speeltoestellen, 24,7 hectare bosplantsoenen, 2,6 hectare hagen en 320 kilometer riool. Het vraagt om een goede planning om ervoor te zorgen dat al deze voorzieningen continu van een goede kwaliteit zijn. De
openbare ruimte vraagt dan ook continu aandacht van de gemeente.

 

Hoe pakken we het aan?

Er vindt regelmatig een inspectie plaats. De staat van de voorzieningen wordt dan getoetst aan de kwaliteitsnormen die vastgesteld zijn door de gemeenteraad voor bijvoorbeeld groen, wegen en verlichting. Vervolgens wordt dan een planning gemaakt voor het onderhoud en de vervanging. Naast dit periodieke onderhoud zijn er ook dagelijkse calamiteiten. Als er iets kapot is probeert de gemeente dit zo snel mogelijk op te lossen.

Meldingen hierover kunnen inwoners doen via melding openbare ruimte.

 

Jaarlijkse kosten

Om alles netjes te onderhouden is veel geld nodig. Jaarlijks worden hiervoor de nodige middelen gereserveerd. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat de inwoners van Velsen de openbare ruimte zo positief mogelijk beleven.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 29 maart 2018

 

De gemeente Velsen geeft korting op jouw ziektekostenverzekering

Wist je dat ….? 

De gemeente Velsen korting geeft op uw ziektekostenverzekering?

Mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten via Zilveren Kruis Achmea, de zogenaamde gemeentepolis. De gemeente geeft korting op de verschillende pakketten.

 

Keuze uit drie pakketten

Iedere inwoner van Velsen met een inkomen lager of gelijk aan 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm, kan in aanmerking komen voor de collectieve ziektekostenverzekering regeling. Hierbij heb je niet alleen een voordelige premie, maar de gemeente betaalt ook mee aan deze premie. Er zijn drie pakketten met een korting die varieert van € 15,- tot € 35,- per maand. Kinderen onder de 18 jaar worden automatisch meeverzekerd met de ouders. De dekking is per 1 januari 2018 uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts.

 

Hoe vraag je het aan?

De gemeente wil via deze regeling inwoners met een laag inkomen, chronische ziekte en beperking ondersteunen. Inwoners die nu al verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen hun polis omzetten naar de collectieve verzekering van de gemeente. Anderen kunnen eind van het jaar overstappen. Je kunt jezelf aanmelden via een aanvraagformulier en via deze speciale website. Het aanvraagformulier is op te halen bij het gemeentehuis of wordt naar je toegestuurd als je belt naar 14 0255 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur).

Voor meer vragen over deze regeling kun je ook bij dit nummer terecht.

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 22 maart 2018

 

Wist u dat ….?

Velsen laat jongeren aan het woord in video’s voor de verkiezingen

Wist u dat ….? 

De gemeente jongeren aan het woord laat in video’s voor de verkiezingen?

Komende tijd laten we jongeren uit gemeente Velsen in korte video’s aan het woord over thema’s zoals wonen en werken, horeca, vrije tijd, duurzaamheid en veiligheid. Wat vinden jongeren nu echt belangrijk? Dat vertellen ze zelf.


Heb je ons camerateam al in actie gezien?

Bekijk de video’s de komende tijd via de social media kanalen van Gemeente Velsen en op velsen.nl/verkiezingen.

En we herhalen het nog maar eens: volg #Velsenindestemming op social media. Raak je ook al in de stemming? Laat het ons weten!

 

 

Wil je meer weten?

Volg dan #Velsenindestemming op social media, kijk op de speciale webpagina of mail naar verkiezingen@velsen.nl.

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 08 maart 2018

Wist u dat ….? Er door de hele gemeente 35 gronduitingen voor de verkiezingen zijn geplaatst? | Velsen op Koers

Door de gemeente Velsen zijn er 35 gronduitingen geplaatst

Wist u dat ….? 

Er door de hele gemeente 35 gronduitingen voor de verkiezingen zijn geplaatst?

Woensdag 21 maart a.s. zijn er verkiezingen. Dan kan er worden gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Velsen wil dat er zoveel mogelijk stemgerechtigden naar de stembus komen.

De gronduitingen zijn bedoeld om de inwoners te herinneren aan de verkiezingen op 21 maart, maar ook om de Velsenaren te laten nadenken over thema’s, die hierbij een rol spelen. De stellingen zijn gelinkt aan de belangrijke onderwerpen uit de online stemhulp.

 

“Velsen 2025: Energieneutraal?” is één van deze zogeheten gronduitingen. In totaal zijn er vijf verschillende ontwerpen. Er is gewerkt met milieuvriendelijke verf op kalkbasis en zullen binnen een aantal weken vanzelf weer verdwijnen.

Heb jij er al één gespot? Plaats er een foto van op social media met daarbij #Velsenindestemming!

 

 

Wil je meer weten?

Volg dan #Velsenindestemming op social media, kijk op de speciale webpagina of mail naar verkiezingen@velsen.nl.

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 01 maart 2018

Wist u dat...? Er dit jaar speciale aandacht is voor jongeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Velsen? | Velsen op Koers

Speciale aandacht voor jongeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Wist u dat ….? 

Er dit jaar speciale aandacht is voor jongeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

Over het algemeen gaan jongeren minder vaak naar de stembus, terwijl hun stem juist het verschil kan maken. Jongeren stemmen vaak anders dan oudere mensen. Logisch, want ze houden zich in het dagelijks leven met andere dingen bezig.

Door zowel online als persoonlijk in gesprek te gaan met jongeren, betrekken we hen meer bij de lokale politiek. We informeren over wat de gemeente doet, hoe je moet stemmen en wat je moet doen als je je stempas kwijtraakt. Ook laten we zien dat de gemeenteraad beslist over thema’s die voor jongeren belangrijk zijn, zoals wonen en werken, horeca, sport, duurzaamheid en veiligheid. Bovendien willen we graag van de jongeren zelf horen wat zij belangrijk vinden.

Komende weken laten we zien wat jongeren zelf te zeggen hebben via de website en social media van Gemeente Velsen.

 

 

Wil je meer weten?

Volg dan #Velsenindestemming op social media, kijk op de speciale webpagina of mail naar verkiezingen@velsen.nl.

 

 

Gepubliceerd in De Jutter / De Hofgeest – 22 februari 2018