Je leest hier het laatste nieuws rondom de Burgertop Velsen, het vervolg van de Burgertop en de beweging Velsen op Koers.

John van Dijk Fonds - Gemeente Velsen

Dus? Doe je mee? Vlog dan jouw idee!

John van Dijk Fonds - Maak jij een vlog?

Facebook: John van Dijk Fonds

Kunst op Koers en Kunstencentrum Velsen gaan samenwerken aan een online platform | Velsen op Koers

Kunst op Koers en Kunstencentrum Velsen bouwen samen aan online platform voor kunst en cultuur!

Wat begon als een enthousiast burgerinitiatief loopt uit tot een structurele samenwerking. Kunst op Koers slaat de handen ineen met Kunstencentrum Velsen.

Samen zullen zij de komende maanden bouwen aan een online cultureel platform om de zichtbaarheid van het zeer diverse kunst- en cultuuraanbod in Velsen te verbeteren. Een grootschalig project dat vraag en aanbod bij elkaar brengt, samenwerkingen stimuleert en verbindingen faciliteert. De inwoners van Velsen hebben straks toegang tot een online community voor kunsteducatie en cultuuronderwijs.

 

Het aanbod binnen de gemeente Velsen is groot. Vele (particuliere) initiatieven op het gebied van kunst en cultuur bestaan naast elkaar. Maar, hoe weet je als ouders waar jouw kind het beste past? Waar kan jij terecht voor die ene dans- of muziekles? En bij wie moet je zijn voor  workshops in beeldende kunst en theater? Een wirwar aan informatiestromen zorgt ervoor dat (potentiële) klanten door de vele bomen het bos vaak niet meer zien staan. Daar gaan Kunst op Koers en het Kunstencentrum iets aan doen; concurrenten worden concullega’s op een digitale ontmoetingsplek!

 

Het doel van beide partijen is om alle Velsense aanbieders samen te brengen. Gelijkheid staat voorop, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten. Als instelling of als docent kun je je straks aanmelden bij het online platform om jezelf te profileren, het lesaanbod en de kennis daarover te delen en voorstellingen en/of exposities te promoten. ‘Delen is vermenigvuldigen’. Als burger heb je direct zicht op het complete assortiment, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

 

Cultureel ondernemer en web-ontwikkelaar Allard Bentvelsen zette eerder al het succesvolle landelijk georiënteerde ‘kiesjedocent.nl’ op poten en zal zich nu op gemeentelijk niveau inzetten om Kunst op Koers en het Kunstencentrum te voorzien in een goed werkende website met platformmogelijkheden.

Wanneer de digitale omgeving gebruiksklaar is, is nog onbekend. De komende maanden zullen beide partijen op zoek gaan naar enthousiaste partners.

Ondertussen bereidt ‘Kunst op Koers’ zich voor op een “offline” Kunst op Koers Festival tijdens Zomerfestival .IJmuiden en is het Kunstencentrum druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en communicatiestrategie.

Media | Velsen op Koers

Visie op Velsen – Democratische verrijking aangenomen door raad

Visie op Velsen

Met het programma Democratische Verrijking wordt een eerste invulling gegeven aan het thema uit de strategische agenda ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-overheid’.

Op verzoek van de gemeenteraad wordt er gewerkt aan een voorstel over het mogelijk maken van digitale samenspraak en inspraak: E-Democratie. Voor het opstarten van dit programma  moet de raad instemmen met het bedrag van € 150.000. Dit bedrag komt uit de reserve Visie op Velsen.

Je leest de samenvatting van dit voorstel, het beoogde doel en effect, de argumenten en de financiële consequenties in het voorstel: Raadsvoorstel Visie op Velsen – Democratische verrijking

Parksessie Velsen in park Velserbeek | Velsen op Koers

Parksessie Velsen op 16 augustus 2017


Eerste Parksessie Velsen op woensdag 16 augustus 2017

De eerste Parksessie Velsen staat op de agenda op woensdag 16 augustus 2017 van 17.00 uur tot 22.00 uur. Kom je ook gezellig langs?

 

In de Facebookgroep Velsen op Koers vroeg Milka de Waard zich in haar bericht op 3 augustus af hoe leuk het zou zijn als de muziektent in Velserbeek weer gebruikt gaat worden, waar deze ooit voor bedoeld is geweest: Muziek!

Ze opperde zelf het idee als opstapje naar een Velserbeekfestival 2.0. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd. Wat een fijne reacties en suggesties kwamen hier op.

En wat blijkt? Via het idee in de Facebookgroep hebben Milka de Waard, Danielle Beek en Jorien Wijker elkaar gevonden om deze eerste Parksessie op te zetten. Er is een Facebookpagina Parksessie Velsen opgezet en het evenement Parksessie Velsen aangemaakt. Kortom als mensen echt iets willen, lukt het vaak sneller dan men zou kunnen bedenken. Hoe gaaf is dit idee?

 

Wat is Parksessie Velsen?

Parksessie Velsen!
Vertier en plezier, daar is Parksessie Velsen voor bedoeld!
Gezellig met je vrienden of familie rondom de muziektent in Velserbeek. Gezamenlijk genieten van een picknick met akoestische muziek of theaterspel op de achtergrond…
Neem je goede humeur, picknickkleed en een gevulde picknickmand mee en neem plaats rondom de muziektent.
Bespeel je een muziekinstrument? Neem deze dan mee of misschien kan je goed zingen of speel je in een theatergroep en wil je dat aan andere laten horen of zien, je bent van harte welkom!

Omdat Parksessie Velsen een openbaar gebeuren is, is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen afval weer keurig meeneemt naar huis of weggooit in de hiervoor bestemde afvalbakken/zakken. Je kunt Parksessie Velsen volgen op de Parksessie Velsen Facebookpagina.

 

Velsen op Koers verbindt

Op de Facebookgroep Velsen op Koers kwam een idee van een inwoner voor de muziektent in Velserbeek. De dialoog ontstond vanzelf, waarbij gelijkgestemden elkaar vonden. In een paar dagen werkten een aantal inwoners dit idee met elkaar uit en de eerste Parksessie Velsen is geboren. Met een gaaf idee, zonder financiële middelen en door samenwerking van inwoners zal op woensdag 16 augustus 2017 in park Velserbeek de eerste Parksessie Velsen gehouden worden. De parkbeheerder van de gemeente Velsen zorgt voor lege prullenbakken rondom de muziektent en heeft alleen gevraagd om akoestische muziek te laten horen en het terrein rondom de muziektent schoon achter te laten. Complimenten aan de gemeente Velsen voor het proactief meedenken en complimenten voor de drie dames die dit idee opgepakt hebben!

Of het een succes wordt en een vervolg krijgt?  Dat ligt helemaal aan de mensen zelf…natuurlijk wordt dit een succes!

 

Heel veel lol en plezier op woensdag 16 augustus in park Velserbeek.

 

Impressie hoe de Parksessie velsen zou kunnen zijn | Velsen op Koers

Impressie van een parksessie elders

 

 

Velsen gaat aan de e-democracy | Burgerparticipatie | Velsen op Koers

Motie democratische innovatie aangenomen in Velsen

Democratische innovatie

Op 6 juli heeft de gemeenteraad van Velsen unaniem besloten dat er een digitaal platform voor co-creatie, inspraak en samenspraak gaat komen. Noem het een vorm van democratische innovatie.

Dat gebeurde tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017. Daarin staan voorstellen en ideeën voor de gemeentebegroting van 2018. Velsen Lokaal kwam met een extra voorstel (motie) in de vorm van een digitaal samenspraak platform. Het samenspel tussen inwoners, bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties heeft een prominente plek in alle plannen en ambities. Een digitaal platform met allerlei slimme mogelijkheden maakt dat samenspel makkelijker. De bedoeling is dat iedereen mee kan denken over de invulling van het platform.

Velsen op Koers sluit hier helemaal op aan!

 

Toelichting

Overal in Nederland schiet democratische vernieuwing wortel. Een netwerksamenleving vraagt van gemeenten om inspraak en samenspraak nog beter te faciliteren, digitaal en via traditionele kanalen. Digitaal faciliteren van inspraak en samenspraak noemen we ook wel e-democracy.
Wij willen in Velsen de beschikbare digitale faciliteiten voor overheids- en burgerparticipatie verbeteren. Zo kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers eenvoudig meedenken en meepraten over beleid, projecten en ideeën van de gemeente. En zo hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een platform waarop ze zelf initiatieven en ideeën kunnen plaatsen, die ze samen met anderen en/of de gemeente werkelijkheid kunnen laten worden. Een e-democracy platform genereert bovendien eenvoudig een beeld van het sentiment
over een idee, project of beleid.

 

Lees hier de tekst van de hele motie:  MOTIE 24 VAN 2017 – Democratische innovatie

 

Wilt je hierover meedenken? Mail dan even naar het Burgerbeest: burgerbeest@velsenopkoers.nl

Burgemeester Frank Dales met Remco Glas, burgerbeest in Velsen

MEETUP OP 28 JUNI 2017

Op 11 februari was de eerste Burgertop Velsen op Koers. Daar hebben ruim 100 inwoners meegedacht over de toekomst in Velsen. Een toekomst die we als inwoners mede kunnen bepalen. Het resultaat was meer dan 300 ideeën. En dat was het doel ook van de Burgertop: ideeën ophalen. Nu is de tijd aangebroken om tijdens de meetup op 28 juni 2017 de ideeën verder uit te werken.

In eerdere berichtgeving vertelde ik al dat dat we door gaan…De ideeën waarbij het initiatief bij ons als inwoners ligt, is belangrijker dan de Burgertop zelf, omdat het hier om uitwerking gaat van de ingebrachte ideeën. Dat moeten we samen doen! En dan niet alleen inwoners onderling, maar waar nodig samen met de gemeente. Aan welke ideeën zou jij graag met je hart, hoofd en/of handen willen bijdragen?

Wat gaan we tijdens de meetup doen?

Een deel van de ideeën is opgenomen in strategische agenda, opgepakt door de gemeente of blijkt al gerealiseerd. Maar er liggen ook nog veel mooie ideeën en niet alleen in de top-10 of top-20.

Tijdens de meetup zullen in ieder geval de volgende punten besproken worden:

 • Update van de ontwikkelingen tot nu toe en wat er al met ideeën is gebeurd
 • Aan de slag met de (nog niet opgepakte) ideeën:
  • Welke thema’s en ideeën zijn er?
  • Wat vind jij interessant?
  • Hoe kunnen we dat realiseren?
  • Wat kun of wil jij bijdragen en wat heb je nodig?
 • Aan de slag met nieuwe ideeën
 • En nu verder…

Voor wie is de meetup?

 • Voor iedereen die nieuwsgierig is, tijd over heeft, ideeën heeft, bij de Burgertop was of juist niet.
 • Voor mensen die het leuk vinden om aan de slag te gaan, een avond mee te denken of gewoon willen helpen.
 • Voor alle inwoners van Velsen

Deze meetup is niet eenmalig, maar de start om samen verder te bouwen aan een mooier Velsen.

Hoe? Dat bepalen jullie als inwoners samen.

Wanneer & waar?

Woensdag 28 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Locatie: Pop-upstore Du-Dock, Plein’45 nr.3, 1971GA, IJmuiden


Kom op! We gaan aan de slag met onze ideeën!


Met vriendelijke groeten,

Remco Glas
Velsen op Koers | Burgerbeest van Velsen

 

Infographic Burgertop en Velsen op Koers

Help mee met verbeteren meldingen openbare ruimte!

Wat zie jij als verbetermogelijkheden voor het doen van de meldingen openbare ruimte?

De gemeente Velsen wil het doen van meldingen openbare ruimte verbeteren. Dit wil zij niet alleen doen, maar samen met de inwoners. Het gaat namelijk om het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. Hoe fijn is het dat zij dan zelf mogen meedenken over dit traject. Help mee met verbeteren meldingen openbare ruimte…

Hoe werkt een melding nu?

Inwoners kunnen nu al bij de gemeente terecht voor alle mogelijke vragen over zaken die de leefbaarheid van uw wijk aangaan. Zij kunnen ook (elektronisch) melding doen voor het doorgeven van gebreken en/of schade.

Dit geldt voor onderwerpen zoals:

 • Bomen
 • Bloembakken
 • Dumpingen in openbare ruimte
 • Hondenlosloopplaatsen
 • Inritten/Invalidenafrit
 • Parken
 • Parkeerplekken
 • Plantsoenen / grasvelden / bermen / groenstroken
 • Riolering
 • Ruiterpaden
 • Schades
 • Speelplekken
 • Straatverlichting, zoals lantaarnpaal of lichtmast (uitgezonderd de buitenverlichting in poorten en stegen: deze dienen door de bewoners zelf worden vervangen). Gelieve het lichtmastnummer te vermelden.
 • Trottoirs
 • Vandalisme in openbare ruimte
 • Verlichting/Verkeerslichten
 • Watergangen / vijvers / sloten en waterpartijen
 • Wegen
 • Zwerfvuil / zwerfafval

De gemeente Velsen registreert een melding en geeft die in behandeling bij de medewerkers van de afdeling Openbare Werken. Als meer informatie nodig is, kan een medewerker van Openbare Werken contact opnemen met de indiener. Het streven is om een melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Soms kan de opzichter zelf het probleem oplossen. Soms moet hij daarvoor gespecialiseerde bedrijven inschakelen of iets bestellen. In dat geval duurt de afhandeling iets langer.

Op een melding over de openbare ruimte onderneemt de gemeente normaal gesproken binnen vijf werkdagen actie. En probeert de melding binnen die vijf dagen ook af te handelen. Als dat niet lukt, informeert de gemeente de melder over de termijn waarin de oplossing wel kan worden gerealiseerd.

Spoedeisende meldingen verhelpt de gemeente zo snel mogelijk. Meldingen zijn spoedeisend als er gevaar is voor mens of dier (zoals een omver gereden lichtmast of een omgewaaide boom op de weg).

Als de melder een correct e-mailadres heeft vermeld in het digitale formulier, ontvangt deze van de gemeente na het invullen automatisch een ontvangstbevestiging. Nadien krijgt de melder een mail wanneer een melding wel of niet is afgehandeld.
Door middel van het e-mailadres of telefoonnummer kan de gemeente ook contact met de indiener opnemen bij onduidelijkheden over een melding. Dit zorgt weer voor het sneller oplossen van een melding.

Burgertop

Op de Burgertop Velsen zijn ideeen ingebracht over meldingen (over de) openbare ruimte richting gemeente.

De ideeën waren onder andere:

 • BT 36: meer bekendheid voor meldingen aan loket openbare werken.
 • BT 201: meldingsprocedure openbare ruimte naar/van gemeente verbeteren

Verbetermogelijkheden voor het doen van de meldingen openbare ruimte

De gemeente Velsen wil niet alleen de inbrengers van deze ideeën, maar alle geïnteresseerde inwoners graag betrekken bij het verbeteren van hun proces ‘meldingen openbare ruimte’. Heb jij interesse of vind je het leuk om je steentje bij te dragen? Dan kun je meedoen!

Het enige dat je even hoeft te doen is een email sturen naar: burgerbeest@velsenopkoers.nl

Het burgerbeest zorgt er dan voor dat jouw aanmelding met de juiste persoon van de gemeente terecht komt.

 

LEES HIER DE INPUT VAN INWONERS

 

BBQ Nieuws #1

BBQ nieuws update #1! Barbecueën in de openbare ruimte mag nu al   Hoe lekker is het om met vrienden, vriendinnen en/of familie te barbecueën als het lekker weer is. Heerlijk met elkaar in de tuin…alleen kunnen velen dit niet, simpelweg omdat zij bijvoorbeeld geen tuin hebben. Naar aanleiding van een eerdere oproep rondom dit […]

Strategische Agenda 2020 gemeente Velsen | Velsen op Koers

Strategische Agenda 2020 aangenomen!

Strategische Agenda 2020

De ideeen uit de Burgertop zijn gebruikt om de Strategische Agenda te herijken. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken.
Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners werden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van één van de vier vraagstukken. De vier vraagstukken die centraal staan zijn:

 1. In Velsen doet iedereen mee’ – Hoe zorgen we voor inclusiviteit?
 2. Velsen is in trek!’ – Hoe versterken we de aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen?
 3. Velsen benut kansen voor en met klimaat’ – Hoe wordt Velsen duurzaam en dragen we bij aan de energietransitie?
 4. Velsen is samenspel’- Hoe zorgen we voor een goede verhouding tussen inwoners, partners en overheid?

Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden
uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen
van 1 van de vier vraagstukken.

De oproep aan iedereen was: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’.

Burgertop levert input op
De inbreng van de inwoners die hebben deelgenomen aan de Burgertop zijn ook daadwerkelijk verwerkt in de Strategische Agenda 2020!

Op donderdag 11 mei 2017 is met een meerderheid door de gemeenteraad van Velsen de Strategische Agenda 2020 aangenomen.

 

Download: Strategische Agenda 2020

 

Burgemeester Frank Dales met Remco Glas, burgerbeest in Velsen

Velsen op Koers gaat door! Wie doet er mee?

 

Het is enige tijd geleden dat ik wat heb laten horen…sorry! Dat is onbewust zo gegaan en niet de bedoeling geweest. Het heeft te maken gehad met diverse trajecten binnen de wereld van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat. En dan zeg ik: ‘liever goed en weloverwogen, dan te snel uit de bocht schieten’ als we maar een mooi resultaat samen halen..De ideeën uit de Burgertop gaan uitgewerkt worden, de burgertop krijgt een vervolg! Velsen op Koers gaat door en jij kan daar aan mee doen…

 

Het betekent echter niet dat er achter de schermen mensen hebben stil gezeten, integendeel. Er is zelfs heel hard gewerkt door met name de betrokken mensen van de gemeente. En dat is echt een compliment waard!

 

WAT IS ER ALLEMAAL GEBEURD IN DE PERIODE NA DE BURGERTOP?

Vanuit mijn rol als Burgerbeest heb ik na de Burgertop een tweetal verslagen gemaakt voor het College van B&W. In het ene verslag staan de ‘resultaten’ uit de Burgertop, in de andere de ‘aanbevelingen’.

De verslagen kun je overigens hier op de website teruglezen. De aanbevelingen ten aanzien van de Strategische Agenda zijn verwerkt in het concept: Strategische Agenda 2020.

 

In de tussenliggende periode zijn de ideeën verder opgedeeld in drie categorieën:

 1. Ideeën waarbij het initiatief duidelijk bij ons als inwoners ligt. Deze ideeën gaan we samen verder uitwerken  via het platform Velsen Op Koers.
 2. Ideeën waarvoor de gemeente het voortouw neemt en inmiddels mee aan de slag is met een kernteam en actieteam.
 3. Ideeën die worden meegenomen in de Strategische Agenda 2020, die woensdag 12 april wordt besproken in de gemeenteraad.

De ideeën waarbij het initiatief bij ons als inwoners ligt, is misschien wel belangrijker dan de Burgertop zelf, omdat het hier om uitwerking gaat van de ingebrachte ideeën. Dat moeten we samen doen! En dan niet alleen inwoners onderling, maar ook samen met de gemeente als dat nodig is.
Het College van B&W heeft afgelopen week ‘groen’ licht gegeven voor het vervolg en dit besluit middels een collegebericht openbaar gemaakt. We kunnen als inwoners dus samen door met de daadwerkelijke uitvoering van ideeën uit de Burgertop. En dat is natuurlijk geweldig nieuws.

 

WE GAAN DOOR! WIE DOET ER MEE?

Veel ideeën kunnen inwoners zelf uitwerken. En daar ga ik bij helpen. Ik zal van deze ideeën op korte termijn bekijken hoe we daarmee verder kunnen en bespreek dat dan graag met jullie. Het zijn tenslotte jullie ideeën.

Wil je al snel met een idee aan de slag, laat het me dan ook weten. We kijken dan samen hoe we het op kunnen pakken. Een aantal van jullie hebben al aangegeven met een idee verder te willen gaan. Deze zal ik apart benaderen.
Uiteraard zal ik zo veel mogelijk informatie delen op de website, Facebook pagina en Facebook groep, zodat iedereen op de hoogte kan blijven.
Mocht je nu nog vragen hebben, bel of mail me gerust.

Het treintje rijdt en het is nu aan ons om te bepalen hoe snel deze gaat rijden.

 

Met vriendelijke groeten,

Remco Glas
Velsen op Koers | Burgerbeest van Velsen