Drie vragen aan…

Velsen op Koers start de rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar en krijg je meer zicht in de mensen die werken bij de gemeente Velsen.

Drie vragen aan...Jan Willem Kooijmans | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Jan Willem Kooijmans

Drie vragen aan...Jan Willem Kooijmans | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Jan Willem Kooijmans.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik werk voor de concernstaf van de gemeente Velsen. De concernstaf helpt de burgemeester en wethouders om goed te besturen door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de samenwerking met Beverwijk en Heemskerk in de IJmond, maar ook over het goed informeren van de gemeenteraad en het betrekken van inwoners en bedrijven.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Voordat ik in Velsen kwam werken, kende ik Velsen eerlijk gezegd alleen van de Velsertunnel en de filemeldingen op de radio. Nu ik Velsen beter ken, zie ik haar schoonheid van strand en duinen, industriële skyline en zo meer.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Bijvoorbeeld door goed op te letten welke kansen zich voordoen voor onze maakindustrie of wind op zee. Deze kunnen we samen met bedrijven benutten en dat zorgt voor een sterke economie en banen in Velsen.

 

 

 

Drie vragen aan...Maaike de Ruijter | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Maaike de Ruijter

Drie vragen aan...Maaike de Ruijter | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Maaike de Ruijter.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsmedewerker bij de afdeling Openbare Werken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor zo’n beetje alles in de openbare ruimte: het groen, riolering, watergangen, verkeer, openbare verlichting, maar ook de drie gemeentelijke begraafplaatsen, de bijna 150 speelplekken en de kinderboerderij in Velserbeek. Daarnaast maakt Openbare Werken de afspraken met HVC voor onder andere de afvalinzameling. Als beleidsmedewerker zorg ik ervoor dat de standpunten en ambities van de gemeenteraad en het college goed op papier komen en dat dit aansluit op de praktijk en behoeften van inwoners; dat het werkbaar is. Dit zogenoemde beleid geeft bijvoorbeeld richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen en dat maakt het werk heel afwisselend en uitdagend.

Omdat ik nog maar een paar maanden werk bij Openbare Werken, ben ik nog veel aan het leren. Nog leuker!

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik ben in IJmuiden geboren en woon bijna mijn hele leven (met een korte uitstap naar Haarlem) in Santpoort. Velsen is een prachtige gemeente met grote contrasten. Tata en de havens aan de ene kant en de rustgevende duinen en mooie landgoederen aan de andere kant. Ik loop regelmatig hard in de duinen rond Duin- en Kruidberg, heerlijk!

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Met mijn werk draag mijn steentje bij aan een mooie, functionele en bruikbare openbare ruimte.

 

 

 

Drie vragen aan...Manon Stoker | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Manon Stoker

Drie vragen aan...Manon Stoker | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Manon Stoker.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsadviseur bij de afdeling Sociaal Domein. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteuning die mensen thuis krijgen. Dit is geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, een rolstoel, scootmobiel, begeleiding of dagbesteding. Samen met collega’s zorg ik er onder andere voor dat deze voorzieningen en diensten zijn ingekocht, dat duidelijk is hoe het aangevraagd kan worden en wie ervoor in aanmerking komt.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik woon mijn hele leven al in IJmuiden dus de binding is groot. De meeste familieleden en vrienden wonen in Velsen, mijn sportclub zit in Velsen en ik werk al bijna 10 jaar voor deze mooie gemeente.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Door het goed regelen van zorg voor degenen die dat nodig hebben kunnen mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Hier draag ik graag aan bij.

 

 

 

Drie vragen aan...Eric Smit | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Eric Smit

Drie vragen aan...Eric Smit | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Eric Smit.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Sinds 2012 ben ik werkzaam bij de gemeente Velsen en vanaf 2017 als medewerker sportstimulering bij Sportloket Velsen.

Een van mijn taken is om zoveel mogelijk jongeren te stimuleren op het vlak van bewegen en sporten in de Gemeente Velsen. Samen met een team van buurtsportcoaches en Velsens Verenigingen organiseren we schoolsportactiviteiten, clinics en evenementen zoals het Dubbel6kamp en het schoolvoetbaltoernooi.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik woon in de gemeente Velsen, een mooie groene gemeente waar ik graag gebruik van maak. Een paar keer per week loop ik hard in de duinen of op het strand van IJmuiden.
Regelmatig ben ik te vinden op de tennisbaan.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Veel mensen willen wel sporten, maar weten de weg naar een leuke sportclub niet altijd te vinden. We werken met een enthousiast team die graag voor de inwoner aan de slag gaat. Sportloket Velsen is voor alle sportliefhebbers in onze gemeente. De website sportloketvelsen.nl geeft informatie over bijvoorbeeld (schoolsport)evenementen, sportsubsidies, buurtsportcoaches, en sportverenigingen. Bovendien is het Sportloket Velsen het adres voor verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties.

 

Eric geeft de drie vragen door aan Ajenthan Nicola.

 

Drie vragen aan...Mark van Heugten | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Mark van Heugten

Drie vragen aan...Mark van Heugten | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Mark van Heugten.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben senior projectleider bij de afdeling Gebiedsontwikkeling. De afdeling Gebiedsontwikkeling creëert, samen met maatschappelijke partners en marktpartijen, kansen voor project- en gebiedsontwikkelingen en realiseert deze ontwikkelingen projectmatig. Als projectleider geef ik leiding aan diverse (ruimtelijke) vraagstukken, zoals het leefbaarheidsprogramma Frisse Wind Velsen-Noord, de ontwikkeling van woningbouwlocatie Grote Buitendijk/Hofgeest of de ontwikkeling van de Kustplaats IJmuiden aan Zee. Ook heb ik een uitstapje gemaakt naar het project Huisvesting en integratie Statushouders.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik werk nu bijna 4 jaar bij de gemeente Velsen en kende de gemeente en zijn omgeving voor die tijd niet goed. Ik kwam hier werken met de verwachting een gemeente met veel diversiteit aan te treffen. Deze verwachting kwam zeker uit. De aanwezigheid van kust, water, industrie, haven, natuur en wonen maakt niet alleen de gemeente uniek, maar ieder project weer anders en uitdagend.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Met iedere nieuwe gebiedsontwikkeling proberen we Velsen nóg een beetje mooier te maken. Vooral voor zijn inwoners maar ook om Velsen wat meer op de kaart te zetten. Velsen heeft veel te bieden maar dat is nog te weinig bekend buiten de regio. Hopelijk kunnen mooie gebiedsontwikkelingen daar een steentje aan bijdragen.

 

Mark geeft de drie vragen door aan Astrid Spiering.

 

Drie vragen aan...Dennis de Wit | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan… Dennis de Wit

Drie vragen aan...Dennis de Wit | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Dennis de Wit.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsadviseur sport & onderwijs bij de afdeling sociaal domein. Ik houd mij bezig met het opstellen van plannen om meer Velsenaren vitaal in beweging te krijgen en te houden. En het realiseren van goede sportvoorzieningen. In januari heeft de gemeente bijvoorbeeld een nieuw meerjarenplan opgesteld om te investeren in sportaccommodaties. Een enorm leuke en interessante klus, omdat je van diverse sportverenigingen, scholen, en dergelijke hoort wat hun wensen en knelpunten zijn. Met het plan wordt een bijdrage geleverd aan de sport in Velsen. Daarnaast werk ik aan een nog beter onderwijsklimaat met bijvoorbeeld projecten voor sport en cultuureducatie op de scholen.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik woon zelf in Alkmaar, maar ik vind deze gemeente super om voor te werken. Het is als het ware Nederland in het klein. Je vindt bijna alles in Velsen: het strand, verschillende steden en dorpen, meerdere landgoederen, een betaald voetbal club, een nationaal park. Ik ben geboren en getogen in de binnenstad van Enkhuizen. Net als IJmuiden een plaats waar vis een bekend fenomeen is. Op dat punt zie ik een leuke binding. In mijn klas op de lagere school zat bijvoorbeeld de dochter van de palingroker en de zoon van een bekend vissersgezin. Ook een stad met (vis)haven, alleen een stuk kleiner.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Een bijdrage leveren dat de inwoners goed kunnen sporten en bewegen. Zo gaat de gemeente bijvoorbeeld sportpark Zeewijk nog aantrekkelijker maken met een uitbreiding van sportvoorzieningen. Als opdrachtgever stimuleer ik inwoners ook om vitaal in beweging te komen. Hiervoor bieden buurtsportcoaches allerlei activiteiten aan zoals de gezondheidsbeurs voor volwassenen en de sportmix voor kinderen. In het voorjaar hopen we onder nadere ‘het beste sportidee van Velsen’ de verplaatsbare sportcontainer geplaatst te hebben. Op de website van Sportloket Velsen staat veel informatie wat Velsen te bieden heeft. Het kijken waard!

 

Dennis geeft de drie vragen door aan Manon Stoker.

 

Drie vragen aan...Theo Schouws | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Theo Schouws

Drie vragen aan...Theo Schouws | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Theo Schouws.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben groenopzichter bij de gemeente. In die hoedanigheid zorg ik voor het uitzetten van groenonderhoud bij de verschillende uitvoerende partijen, zowel in- als extern (aannemers). Deze werkprocessen bewaak ik qua financiële kant, controleer op de juiste uitvoering en kwaliteit. Tevens adviseer ik vaktechnisch verschillende afdelingen binnen de gemeente aangaande groen in de algemene zin. Kijk naar duurzame, vernieuwende of wettelijke veranderingen, waar wij als gemeente op moeten of kunnen inspelen en probeer flora en fauna beheer en kansen telkens onder de aandacht te brengen. Ook komen alle groen technische meldingen bij mij binnen en verdeel ik die voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling. Onze buitendienst medewerkers doen hier ook hun uiterste best voor!

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Gemeente Velsen is voor mij een dynamische gemeente met veel uitdagingen en ontwikkelingen. Zowel in het groen als met de burgers in gesprek (participatie). Tevens biedt de gemeente mij als individu een uitgelezen mogelijkheid om het beste in mijzelf naar boven te krijgen. Binnen onze organisatie zijn volop kansen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, Hierdoor voel ik mij telkens als een vis in het water.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Mijn streven is ernaar om kwaliteit hoogwaardig groen met een grote diversiteit en een fraaie uitstraling goed te onderhouden. Zodat Velsenaren kunnen genieten van een groene openbare ruimte, het gehele jaar door. Hierbij denk ik dat de groene invulling van de Lange Nieuwstraat en rotondes Santpoort een duidelijke stempel zijn van hoe wij samen met diverse andere medewerkers van de gemeente streven naar een mooie, schone en leefbare openbare ruimte!

 

Theo geeft de drie vragen door aan…

 

Drie vragen aan...Astrid Spiering | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Astrid Spiering

Drie vragen aan...Astrid Spiering | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

 

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Astrid Spiering.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben beleidsadviseur op de afdeling Sociaal Domein. Hier hou ik mij bezig met de integratie en participatie van statushouders in onze gemeente. De afgelopen jaren is de instroom van statushouders groter geweest dan de jaren daarvoor. Dat betekent dat wij een extra inspanning moesten en moeten leveren om deze nieuwe Velsenaren een plek binnen onze gemeente te geven. Er zijn extra woningen nodig en daar werken we samen met de corporaties hard aan. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen hier een nieuw leven op kunnen bouwen. Dat betekent de taal en gewoonten leren, naar school gaan, een baan vinden en in contact komen met andere Velsenaren. Dat kunnen we als gemeente Velsen natuurlijk niet alleen en daar spelen allerlei organisaties, bedrijven en andere inwoners een belangrijke rol in. Leuk en mooi werk vind ik.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik heb 12 jaar in Velserbroek gewoond en woon nog steeds in de IJmond. Velsen is een hele veelzijdige gemeente en elke kern heeft iets eigens. Het werken in deze gemeente is daardoor nooit saai.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Ik vind het belangrijk dat de nieuwe Velsenaren, de statushouders dus, zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Door ze in eerste instantie goed te begeleiden, vinden ze hun eigen plek en kunnen ze hun nieuwe leven in Nederland opbouwen. Met nieuwe buren, collega’s en vrienden. Het laten kennismaken met de huidige bewoners van Velsen is ook belangrijk. Als je iemand leert kennen, krijg je ook meer begrip voor die persoon. Uiteindelijk is het belangrijk goed en plezierig met elkaar samen te leven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

 

Astrid geeft de drie vragen door aan Dennis de Wit.

 

Drie vragen aan...Annelies Visser | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Annelies Visser

Drie vragen aan...Annelies Visser | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Annelies Visser.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben als financieel administratief medewerker van Sportloket Velsen verantwoordelijk voor de totale verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties. Je kunt hierbij denken aan gymzalen, sporthallen, tennispark Velserbeek en sportvelden. Uitzondering hierop is zwembad De Heerenduinen.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. De veelzijdigheid van de gemeente Velsen maken het voor mij een prettige woon- en werkplaats. Zomers genieten op het IJmuiderstrand, een rondje op de fiets door de Kennemerduinen, skeeleren in Spaarnwoude, een balletje slaan op tennispark Velserbeek en een duik in zwembad De Heerenduinen zou ik niet willen missen!

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

In de gemeente Velsen kan men op veel plekken sporten, zowel binnen als buiten, in teamverband of als individu. Veel inwoners van Velsen zijn zich niet bewust van het feit dat de sporthallen, de meeste sportvelden, tennisparken en gymnastieklokalen worden beheerd door Sportloket Velsen.  Sinds anderhalf jaar kan iedereen, zowel verenigingen als particulieren, online via www.sportloketvelsen.nl een gymzaal, een sporthal en/ of een baan op tennispark Velserbeek reserveren en deze direct per iDEAL betalen.

Klantvriendelijk en klantgericht denken staat bij Sportloket Velsen voorop. Daarom is er bewust gekozen voor een nieuw reserveringssysteem om het reserveren van een sportaccommodatie zo gemakkelijk mogen te maken.

 

Annelies geeft de drie vragen door aan Eric Smit.

Drie vragen aan...Bart van der Vlies | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

Drie vragen aan…Bart van der Vlies

Drie vragen aan...Bart van der Vlies | Gemeente Velsen | Velsen op Koers

 

Velsen op Koers start deze nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘ om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners.  Achter de schermen gebeurt heel veel werk dat de inwoners van Velsen niet altijd zien. In de gemeente Velsen wil Velsen op Koers de inwoners en de gemeente meer verbinden met elkaar. Op deze leuke manier leer jij als inwoner de mens achter de ambtenaar kennen en krijg je meer zicht in het werk dat zij doen…

Aan het woord is: Bart van der Vlies.

Wat voor werk doe je precies binnen de gemeente?

Ik ben teamleider van het team projecten bij de afdeling Openbare Werken. Ons team zorgt ervoor dat projecten in de openbare ruimte worden voorbereid en uitgevoerd. Dat kan het aanleggen van een rotonde zijn, maar ook de vernieuwing van een speelplek of de vervanging van een riool. Het boeiende bij dit werk is dat er altijd een afweging moet worden gemaakt tussen tegenstrijdige belangen. Vaak kan niet ieders wens in vervulling gaan. De ene bewoner wil meer groen en de ander wil graag zijn auto’s parkeren. De volgende wil graag veel licht op straat en de ander vindt dat zonde van de energie. Uiteindelijk is onze taak te kijken naar het algemeen belang. Dat is soms moeilijk, omdat ik heel goed begrijp dat een enkele bewoner daardoor soms benadeeld wordt. Wat wel eens vergeten wordt, is dat mijn collega’s en ik ook allemaal inwoners van een gemeente zijn en een eigen leefomgeving hebben, waar we kritisch op zijn.

 

Wat is je binding met de gemeente Velsen?

Ik werk nu bijna tien jaar voor de gemeente Velsen. Dat doe ik met enorm veel plezier. Het is een mooie gemeente, met heel veel kwaliteiten en diversiteit. Een oud burgemeester noemde het al eens Nederland in het klein. Dat klopt . We hebben hier alles.

 

Wat kun je in je werk voor de inwoners van Velsen betekenen?

Vanuit mijn functie wil ik graag het gesprek met de bewoners stimuleren. Ik wil graag samenwerken met bewoners en ondernemers. Als we starten met een project is het goed te weten wat er leeft in een omgeving en wat de bewoners zelf zouden willen. We gaan wel voor het algemeen belang, maar als we in het proces rekening kunnen houden met enkele individuele belangen, dan doen we dat.

 

Bart geeft de drie vragen door aan Mark van Heugten.